(~simul iustus & peccator~)'s LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
(~simul iustus & peccator~)

[ website | \\\ \\\ DevArt Gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[11 Nov 2005|07:07pm]
Etsiskelin tänään suomalaisia yhteisöjä, koska en tunne kommunikoivani tarpeeksi omalla kielellä, tai ihmisten kanssa noin yleensäkään. Vaikuttaa siltä, että Livejournalissa piileskelee nykyisellään valtavasti suomalaisia. Silloin viisi vuotta sitten, kun oman journalini pitämisen aloitin ei suomalaisia ollut juuri nimeksikään, mutta nyt näköjään löytyy jo puolisen sataa inehmoa omasta yliopistostanikin - Helsingistäkin yli tuhat. Ja löytyihän niitä yhteisöjäkin, joista miellyttävimmät yllätykset olivat:

finbuffy
lankeemus
suomi_slash

Ja sitten oli taasen finson, jonka olemassaolo täyttää minut pienellä pelolla.
10 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 11th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]