(~simul iustus & peccator~)'s LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
(~simul iustus & peccator~)

[ website | \\\ \\\ DevArt Gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[09 Jan 2007|12:10pm]
Sijaistoimintoja hakiessani eksyin taas kerran Ilta~Sanomain keskustelupalstoja lukemaan ja nyt olenkin viettänyt puoli aamua hakkaamalla päätäni pöydänkulmaan. Noin kuvainnollisesti.

Siellä velloo aivan uskomaton määrä piilo- ja täysin avointa naisvihamielisyyttä. Ja vaikka sivu sivun jälkeen odotan, että joku oikeasti feminististä teoriaa tunteva pistäisi kampoihin, samoja vanhoja iskulauseita lentää tuutin täydeltä.

Siis voi vittu.
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 9th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]