(~simul iustus & peccator~)'s LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
(~simul iustus & peccator~)

[ website | \\\ \\\ DevArt Gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[09 Mar 2007|05:33pm]
City-lehdessä oli näennäisesti juttua erilaisista ruokavalioista parisuhteessa, vaikka juttu oikeasti käsittelikin syömishäiriötä, joka nykyisellään on kategorisoimaton ja omien huomioideni mukaan yleisempi nuorilla miehillä. Surffailin sitten etsiäkseni konfirmaatiota tälle esioletukselleni, ja löysin tällaisen sivuston, joka saattaa kiinnostaa muitakin:

http://www.pickyeatingadults.com/
post comment

navigation
[ viewing | March 9th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]