(~simul iustus & peccator~)'s LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
(~simul iustus & peccator~)

[ website | \\\ \\\ DevArt Gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[14 May 2007|05:26pm]
Rakkaat suomenkielentaitajani:

Mitkä olivat aktiivin ja passivin I sekä II partisiipit verbille palaa/tulla poltetuksi? Ajatus ei kulje ollenkaan. Neljä muotoahan niitä pitäisi olla?

Tämä neljän/viiden kielen läpi kääntäminen ei välillä suju sitten lainkaan.
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 14th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]