(~simul iustus & peccator~)'s LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
(~simul iustus & peccator~)

[ website | \\\ \\\ DevArt Gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 Aug 2007|07:58pm]
http://www.profeministimiehet.net/

Tämä viikko on murjonut uskoani ihmisyyteen sen verran, että tuntui ihanalta löytää tämä sivusto.
post comment

navigation
[ viewing | August 4th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]